Η συμμετοχή στη συλλογικότητα του Nostos.gr είναι ανοιχτή σε όλους. Τα υπάρχοντα μέλη αποφασίζουν κατά πλειοψηφία την είσοδο ή όχι του κάθε νέου μέλους, διαβάζοντας την αίτηση συμμετοχής και από και πέρα, υπάρχει ισοτιμία σε όλους.

Οι αναρτήσεις δεν κρίνονται, παρά μόνον από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, το κάθε μέλος έχει την δυνατότητα να αναρτήσει όσες συλλογές θέλει, όσα έργα του θέλει, αρκεί να είναι πρωτότυπα.

Σε περίπτωση συλλογικής έκδοσης, τα έξοδα απλά επιμερίζονται, το ίδιο και τα έσοδα.