Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με την ομάδα του Nostos.gr, τότε απλά χρησιμοποιείστε τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην ομάδα του Nostos.gr, τότε χρησιμοποιείστε την φόρμα στον σύνδεσμο “Θέλω να συμμετάσχω!!

Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι:

Γιώργος Μιχαλόπουλος
για το Nostos.gr
Μετρών 6 – 55132
Θεσσαλονίκη