Χτυπάει

Χτυπάει.
Χτυπάει και δείχνει τη φωτογραφία σου.

Το τηλέφωνο,
δεν πρόκειται να το σηκώσω,
γιατί ένα τηλεφώνημα έχει τέλος
και εγώ δεν θέλω να τελειώσω κάτι μαζί σου.

Αφήστε μια απάντηση