εδώ πρέπει να επικολλήσετε ένα δείγμα της γραφής σας, τουλάχιστον 8 στίχους.